WebZdarma.cz

Aigua ae corde!

Sub Specie Aeternitatis

Meden agan – μηδέν άγαν

   
Ledňáček je narozen v lednu
     

 Prague 

 

 DDR / BRD / 1989 — Iron Curtain 

 Pamětihodnosti  Sights   Sehenswüdigkeiten 

 

 Albert Einstein v Praze 

 Panorama 

 Madeleine Korbel Albright v Praze 

 Mozaika Posledního soudu 

 

 Nikola Tesla v Praze 

 Last Judgement Mosaic 

 

 Dr. Franz Kafka v Praze 

 Mosaik des Jüngsten Gerichts 

   
     

 Jízdenka Vídeň – Stalingrad a zpět 

 Kostel U Martina ve zdi – sub utraque specie

 Eine Fahrkarte Wien – Stalingrad und zurück 

 The Church of st. Martin in the Wall – sub utraque specie

 БИЛЕТ ВЕНА – СТАЛИНГРАД И ОБРАТНО 

 

 Kirche St. Martin in der Mauer – sub utraque specie

 Kurier am Lazaretzug 816 

 

 Chrám u Salvátora

 Nordfront, Lettland, Kriegsende, 1944 – 1946 

 

 Salvator Church 

  

 

 Salvatorkirche 

 Pracovníci StB (1957) na Pardubicku 

 

 

 Václav Kindl a Bedřich Starý 

 

 

 

 Böhmischen Brüder in Berlin seit 1729 

 České korunovační klenoty 

 

 Emigranti v Prusku a vnuk J. A. Komenského 

 The Bohemian Coronation Jewels 

 

 Byl Jan Žižka také v Anglii?

 Orloj - The Horologe - Astronomische Uhr 

 

 Warum sind die Tschechen gottlos? strom

Rodový výzkum – Pedigree Research – Familienforschung

O původu jména a rodu 

 Brandlín 

Závodí v Česku 

 

 Marianna Macků 

Strom - Tree - Baum 

 

 Galerie 

 


     
contact: Jan Zavodsky

Casimir Oberfeld

František Dobiáš

 

Bitva u Kolína 1757

Links: 

Evang. kostel v Přelouči

 

arch. Rudolf Kříženecký

 

M. J. Hus

Tůma Přeloučský

 

Vincenc Chvojka 

updated: 2014-01-29
 CNW:Counter