Přemysl Otakar II.
král železný a zlatý
*1233?   † 13. 8. 1278
 
Moravské pole - Marchfeld

Bitevní pole, pohled k SV, vlevo obec Jedenspeigen.
Schlachtfeld, Bluck zum Nordosten, Gemeinde Jedenspeigen links.

Bitevní pole, pohled k JV, na obzoru vodáresnká věž na východním okraji obce Suché Kruty.
Schlachtfeld, Blick zum Südosten, am Horizont Waserturm am Ostrand der Gemeinde Dürnkut.

Silnice směr Suché Kruty.
Strasse nach Dürnkrut .

Bitevní pole, pohled k JV, na obzoru vodáresnká věž na východním okraji obce Suché Kruty.
Schlachtfeld, Blick zum Südosten, am Horizont Waserturm am Ostrand der Gemeinde Dürnkut.

Bojiště - Battlefield - Schlachtfeld

Vývoj situace dne 13. května 1278
Evolution of the situation on May 13, 1278

 
Chrám minoritů - Minoritenkirche
 

Poslední večeře
Last supper
Letzte Abendmahl

Přemysl Otakar II.
levo od oltáře,
left from altar,
links vom Altar

Chrám minoritů
Minoritenkirche

interiér
 

Chrám minoritů - po chrámu sv. Štěpána je jedním z nejstarších a umělecky nejhodnotnějších svatostánků ve Vídni.


Zde byl Přemysl Otakar II.pohřben po prohrané bitvě na Moravském poli
.

Český král Přemysl Otakar II. předal velkomyslně tento kostel do duchovní péče řádu Minoritů sv. Františka z Assisi, kteří se zde roku 1224 usadili. Bylo to v roce světcovy stigmatizace, což bylo důvodem zasvěcení tehdy zde stojící kaple „Svatému kříži“ řádovými bratry. Tento název byl přenesen i na později kolem 1350 vystavěný chrám. Mocně působící portál je s jistotou připisován minoritovi bratru Giacomovi z Paříže.
Fasáda dosahuje výšky 54 m a rozčleněna v souladu se třemi vnitřními loděmi.
V průběhu sedmi století chrám přestál požáry, architektonické přestavby a bombardování. Napoleonovi vojáci se zde v kostele ubytovali na svém tažení do Ruska.
Od vchodu na levé straně: Reprodukci Poslední večeře Leonarda da Vinci jako mozaiku (od vchodu vlevo) zhotovil Říman Giacomo Raffaelli na zakázku císaře Napoleona I. (rozměry 9,18 x 4,47 m, hmotnost 20 t). Na stěných fresky známých rakouských šlechtických rodin, které přispěli na stavbu nebo jejichž příslušníci jsou zde pochováni.
Italský národní kostel - císař Josef II. svým dekretem v roce 1784 dal tento chrám k dispozici italské kolonii (zmrzlináři), pod jejíž správu a ochranu dodnes patří.

 Lit.: Lydie Petráňová: Na poli moravském, Kapitoly z dějin česjké a slovenské státnosti, Mladá fronta, 13. května 1978, víkendová příloha č. 19