Prague Praha Prag
Salvatorkirchte Kostel U Salvátora The Church of the Holy Saviour
interiér Stůl Páně

Salvátorská , Praha 1


Rudolfův majestát
Majestätsbrief
Praha, 9. 7. 1609
rukopis / pergamen, bez pečeti, 60,5 x72,7 cm

Der der Gotik und Renaissance zugeordnete Bau wurde 1611-1614 von deutschen Luteranern errichtet (im des Majestätsbrief von1609 gewärte Kaiser Rudolf II. religiöse Toleranz in Böhmen). Später wurde er im Barockstil umgestaltet. Nach der Niederlage in der Schlacht am Weißen Berg (1620) ließen sich hier Paulanermönche nieder. Als die Kirche aufgehoben wurde, befand sich hier bis zum Jahre 1863 die Münze. Heute gehört die Kirche der Evangelichen Kirche der Böhmischne Brüder.

Na základě Rudolfova Majestátu, jímž císař Rudolf II. uzákonil v Čechách náboženskou toleranci, si tento chrám v letech 1611 1614 v goticko renesanční stylu postavili pravobřežní němečtí v Praze usazení luteráni.
Po porážce povstání českých stavů (bitva na Bílé hoře 1620 a poprava 27 pánů 1621) císař objekt zkonfiskoval a předal řádu pavlánů, kteří jej později barokně upravili.

Císař Josef II. řád pavlánů zrušil, z chrámu se stal světský objekt, od roku 1863 sloužil jako mincovna.
Dnes tento památný objekt slouží Českobratrské církvi evangelické.


Pozn.: Levobřežní němečtí luteráni si postavili chrám, který se dnes nazývá P. Marie Vítězné (Milostné Jezulátko Pražské).

in 1611-1614 built by German Lutherans. Later on the church was restyled in the Baroque (in the Imperial Charter emperor Rudolph II assured religious freedom in Bohemias ). After the Battle of the White Mountain (1620) the Paulines took it over. After its abolishment in 1784, the church housed a mint until 1863. Today it belongs to the Evangelical Church of Czech Brethren.