Staroměstský orloj


Pohled ze soutěsky
od Malého náměstí

Od jihozápadu

Věž Staroměstské radnice.
Orloj přiléhá na její jižní stěnu.

Východní pohled

Pohled z prvního patra
protějšího domu

Celkový pohled

Orloj

Sféra s figurami.
Měsíc v první čtvrti

Měsíc bezprostředně
před úplňkem.

Slunce 2 týdny před jarní rovnodenností.
Měsíc krátce před úplňkem.

Rafie, táhla, osy, ciferníky

Čím to, že Měsíc ukazuje fázi?

2 května 2004.
Slunce uprotřed Býka,
Měsíc 2 dny před úplňkem.

21. září 2003
Podzimní rovnodennost

14. března 2004
Měsív v poslední fázi.

21. února 2004
Měsíc několik hodin po novu.

21. února 2004
Nov

21. února 2004
Nov

Východní ciferník

Západní ciferník

Marnivec a Lakomec

Smrtka s Turkem

Anděl s mečem a štítem
střeží spravedlivou vládů měšťanů.

Kalendářní deska

Filozof - ideologicky  "upravený" 
měšťan

Též astronom a kronikář

Mechanizmus chodu apoštolů
v hormím patře orloje

Pohled do stroje
ve středním patře orloje

Ozubená kola
s trojúhelníkovitými zuby
pohybují rafiemi

Klíčové místo bicího stroje.
  
Osobnosti odpovědné za orloj:
astronom RNDr. Z. Šíma, CSc. a
pražský orlojník Oldřich Zámečník