Brandlín
Brandlín

Brandlín
49,1419°N; 15,3185° E

leží na jihozápadní Moravě 11 km severozápadně od Dačic v nadmořské výšce 498 m n. m. Průměrný věk obyvatel je 40 let. Rozkládá se mezi dvěma vyvýšeninami převyšujícími obec asi o 200 m.
Ve vzdálenosti asi 1,5 km západně od obce prochází hlavní evropské rozvodí Severní moře - Černé moře (Labe - Dunaj)

Brandlin (CZ) is situated 11 km northwest of Dacice. The village is about 510 m elevation and is situated between two hills. About 1.5 km west of the village is what we refer to as the continental divide. Water flows on one side to the Elbe River on to the German Ocean and the other side to the Danube River and on to the Black Sea.

Memorial
Pomník
na paměť mužů padlých v 1. světové válce
a oběti nacistické zvůle
Memorial in centre of vollage in rememger
on man fallen in the World War I.
One victim is from the WW II
and from concentratin camp.

Rod Závodských je zde doložen začátkem 18. stol. Záznam v matice uvádí: Dne 4. 4. 1800 zemřela v Brandlíně č. 1 Marianna, vdova po Florianu Závodském, ve věku 78 let.

Rok jejího narození by byl asi 1722. Její manžel Florian zemřel před rokem 1782, protože v protokolu z výslechu před náboženskou komisí dne 15. dubna 1782 je jeho manželka Marianna uvedena jako vdova.

Tento Florian Závodský a jeho manželka Marianna jsou v tomto okamžiku naši nejstarší známí předkové. Pozornost je třeba soustředit do matrik katolické farnosti ve Volfířově dnes nacházejících se ve Státním archivu na zámku v Třeboni.

Ihned po vydání tolerančního patentu 1781 se Závodští v Brandlíně jednotně přihlašují k evangelickému vyznání.

Josef Závodský (*1751) byl z obce první, kdo se s celou svou rodinou dostavil před náboženskou komisi správy panství v Kostelním Vydří k výslechu ve věci tzv. tolerančních přihlášek.

Některý Závodský z Brandlína se usadil v Kostelním Vydří, kde sídlila správa panství a kam se docházelo za robotou.

Závodští sídlili zprvu v č. 1, později, počínaje Vojtěchem Závodským (*1808), jsou uváděni též v č. 36.

V matrikách se jako bydliště Závodských uvádějí dále čísla 18 a 60.

Stavení č. 18 padlo za oběť násilné socialistické kolektivizaci. Statek je totálně zničen, z hospodářských budov jsou ruiny, v hlavní budově nouzově bydlí jakýsi člověk, kterého jeho žena vyhodila z domácnosti.

Stavení č. 60 dědictvím pokračuje v rodinném držení. Objekt byl dlouhodobě neobýván, nyní je opraven. Z tohoto čísla se František a Františka Závodských vystěhovali v roce 1903 do státu Iowa v USA.

Florian Zavodsky and his wife Marianna are evidently our oldest known relatives. There is documentation in Church registers in Brandlin that: On 1800-04-04 Marianna, widow of Florian Zavodsky, died in Brandlin #1 in the age of 78 years.

That would have made the year of her birth 1722. Her husband Florian died before1782 because the minutes of regious interrogation speak about her wife Marianna like widow. This Florian Zavodsky with hie wife Marianna are in this moment our oldest known ancestors. For following research is necessary concentrate attention on registers of roman-catholik parish at Volfirov, now stored in State Archive at Trebon.

After the issuance of the Tolerance Patent in1781 the Zavodskys added one name to the Evangelic religion.

Josef Závodský (*1751) was the first person from the whole village who reported to religious commission

There could be more information gotten from the Catholic Church registers in Volfirov. Kostelni Vydri was the center of administration of the manor.

The Zavodskys traveled from Brandlin to Kostelni Vydri under forced labor. Some settled in Recice and Lipova.

Zavodskys resided first in No.1 and later Vojtech Zavodsky (1808) is mentioned in No. 36. Church registers also indicate Zavodskys lived at Nos.18 and 60.

Reprisal had not escaped the family as one member died while being interrogated at the Catholic Rectory at Volfirov That explains why immediately after issuance of the Tolerance Patent # many Zavodskys formed a Lutheran and Helvetian confessional to establish A "Tolerance Congregation". Two years later in the village of Velka Lhota they built A Tolerance Chapel. (It had no entrance from the street, no bells, no towers tiny windows, etc. Years later they added a chapel.

In the 19th and 20th century several family members migrated to the USA (Iowa)

The name appears from Humpolecko in east Bohemia to central and southern Moravia (Trebicsko) and extends to northern Moravia and Silesia (Ostravsko). The name appears along the southern boundary of Bohemia to Moravia (Jihlavsko, Jindrichohradecko, Pelhrimovsko, Trest, Dacice, and Slavonice) and on to Austria (Litschau) and follows in close proximity the ancient route from Prague to Vienna.

The Zavodsky name is also found in western Slovakia (Zilina, Zahori, Senica, and Bratislava) Many Slovakian Zavodskys derived their Origin from Juraj (George) a Polish soldier that was rewarded for his exemplary service in the Turkish Wars (16th Century) by Hungarian King to a title and a little village named Zavodi near Zilina (now a town district) in northwest Slovakia.

The name does not exist or only sporadically in North, West, East and Central Bohemia.

With almost certainty Beroun, Haje nad Jizerou and Zelezny Brod can be excluded as having Zavodskys as the name does not appear in these regions. Prague and Brno has a concentration of the Zavodsky name, but these areas can be excluded because they are not related to our branch of the Zavodskys. It appears that Lhotice and Lipnik nad Becvou have a good concentration of the name.

An old family saying indicates there are three independent family lines. Bohemian, Moravian and Slovakian. Nothing in our research contradicts this theory.

Polish origin of this name is very improbable.

interrogation
Brandlín 1
Brandlín č.p. 1
"U Závodských"
Brandlín 18
Brandlín č.p. 18
Brandlin 36
Brandlín č.p. 36
Brandlin 60
Brandlín č.p. 60

Dnes v obci z rodu Závodských nežije nikdo. Rod Závodských, kteří zde bez přerušení žili po dobu nejméně 250 let, přečkali útrapy období násilné rekatolizace a náboženského pronásledování, dobu posledního velkého hladu 1771-2 i napoleonských válek, dnes připomíná pouze pomístní jméno U Závodských - (tak nazýváno č. 1) a pomníček padlým na návsi.

The Zavodskys survived severe tribulations during periods of violent Catholic opposition, religious persecution, large last hunger period (1771-72) and the Napoleonic war.