Pátrání po pracovnících Státní bezpečnosti (StB)

 

Václav KINDL  v letech 1956 - 1957 působil jako příslušník Státní bezpečnosti (StB) v hodnosti nadporučíka ve služebně v Pardubicích. Byl nasazen na sledování a následnou diskredi-taci posluchačů VŠCHT (Vysoká škola chemicko - technologická) a patrně i jiných skupin obyva-telstva v Pardubicích. Organizoval převozy vyhlédnutých jedinců do konspirativních prostorů StB, kde s nimi v součinnosti se svými pomocníky prováděl pohovory, v jejichž průběhu vnucoval spolu-práci s StB a informoval o možných sankcích v případě nepřijetí takové spolupráce. Sestavoval hod-nocení vyhlédnutých jedinců na základě vykonstruovaných a fiktivních obvinění a zakládal svazky pro jejich sledování.

V roce 1957 mu bylo asi 30 let (nar. 1925 až 1930), střední postavy (výška cca 175 – 178 cm), v obličeji měl snědou prokrvenou pokožku, vlasy černé, jemně kudrnaté. S těmi, kteří upadli do sféry jeho vlivu a působení, hovořil někdy strojeně vlídně, více však tvrdě.

V uvedené době bydlel v Pardubicích nebo blízkém okolí.

Bedřich STARÝ  v letech 1956 - 1957 působil jako řidič vozu Škoda Tudor černé bar-vy, státní poznávací značky OJ 15-83. Byl členem skupiny příslušníků Státní bezpečnosti (StB, která převážela vybrané jedince na konspirativní místo, nacházející se v prostoru Vápený Podol – Heřmanův Městec. V popisované době bydlel údajně s rodiči v malém domku v Arnoštově ulici v Přelouči.

V uvedených letech dojížděl do zaměstnání do Pardubic ranním vlakem, nebo byl vídán v okolí hotelu Sport, tehdy využívaném jako středisko ministerstva vnitra. V té době mu bylo asi 25 až 30 let (nar. cca 1927 - 1932). Budil dojem samotáře, vždy chodil sám, nikdy nebyl viděn v rozhovoru s někým jiným.

Dle nejnovější informace B. Starý skutečně krátký čas působil v Přelouči jako vyšetřovatel StB. Trvalým bydlištěm byl v Pardubicích, v Přelouči bydlel přechodně v podnájmu. Jeho životní dráha skončila údajně poněkud předčasně - autohavárií někde mezi Svitavami a Poličkou. Avšak takové zvěsti bývají obvykle účelovým tvrzením se záměrem odradit od pozdějšího pátrání.

Uvítám jakoukoliv informaci o osudu obou výše uvedených osob, pracovníků StB,
nebo vedoucí ke zjištění místa jejich nynějšího pobytu.

 

Oba výše zmínění pracovníci StB velmi výrazně vystupují ve svazku vedeném Státní bezpečností. V roce 1957 Bedřich Starý vyhotovil na našeho otce veskrze ničemný, ohavný a nepravdivý posudek s evidentním cílem budoucí kriminali-zace.
Přímý svazek na našeho otce byl údajně pracovníky StB
v Pardubicích zničen (1989).

V jiných svazcích je text začerněn.

Při výsleších a eskortování pravidelně asistoval (vč. konání tělesné potřeby) pracovník StB Švec, připraven kdykoliv fyzicky zasáhnout, nižší podsadité postavy, charakteristic-kého způsobu chůze (vratný pohyb dolní končetiny veden vpřed nikoliv přímo, ale obloukem).

 

Poloha konspirativního místa pardubické StB r. 1957


Nerozhovice - Rozpakov - Úherčice


Nerozhovice - Rozpakov - Úherčice

*) Na silnici č. 341 jižně od Heřmanova Městce (okres Chrudin) mezi obcemi Uherčice a Nerozhovice odbočuje na východ silnice, jež vede do obory v Rozpakovském údolí (49°54'23"S; 15°40'57"V). Tato odbočka  je dnes osazena značkou zákazu vjezdu.

Na turistické mapě č. 45 Železné hory [vydal Vojenský kartografický ústav, GŠ AČR 1984 a Klub českých turistů, 2. vydání 1999, ISBN 80-85999-39-0] se výše zmíněné konspirační místo nachází v kvadrantu 30, 49 (r, s), kde je uvedeno značkou zříceniny hradu či jiné památky.home
domů
HOME
Updated: 30. 1. 2014