Jaký je význam jména Závodský?

Podle D. Moldanové  [Naše příjmení, Mladá fronta, Praha 1983]  Závodským je nazýván ten, kdo bydlel za vodou; z místního jména Závodí (část osady). Významově příbuznými jmény jsou Závoda, Závodný, Závodník.

What is the meaning of the Zavodsky name. It means those living beyond the water, such as overseas, the other side of the lake etc. and is also a derivative of Zavodi (a part of a settlement). Related names are Zavoda, Zavodny and Zavodnik.


Kde se Závodí nalézá?
Beroun - Závodí okres Beroun
leží na řece Berounce ve středních Čechách. Dnes je součástí okresního města Berouna. Ve městě ani v širokém okolí se jméno Závodský  nevyskytuje.

Prostor výskytu Závodských se táhne z Humpolecka jednak na střední a jižní Moravu (Třebíčsko), dále na Ostravsko, jednak pás přechází jižním rozhraním Čech a Moravy (Jihlavsko, Jindřichohradecko, Pelhřimovsko, Třešť, Dačice, Slavonice) a dále do Rakouska (Litschau), což je v korelaci se starou trasou Praha - Vídeň.
Jméno Závodský se vyskytuje na západním Slovensku (Žilina, Záhorie, Senica, Bratislava). Někteří z těchto Závodských (zejména kolem Senice) jsou potomky pobělohorských náboženských emigrantů z Moravy.

Providing that history does not indicate otherwise it can be presumed that the Zavodskys originated in the Zavodi near Lhotice or perhaps Zavodi near Lipnik nad Becvou. Both of these areas have about the same percentage of Zavodskys. Lhotice-Zavodi is situated on the ancient route from Prague to Vienna.

V Čechách existují oblasti, kde se naše příjmení buď vůbec nevyskytuje, nebo jen zcela ojediněle (jako důsledek migrace ve 20. století). Zejména to jsou západ, sever, východ a střed Čech. Proto lze téměř s jistotou vyloučit Beroun, Háje nad Jizerou a Železný Brod, neboť v těchto oblastech se toto příjmení nevyskytuje. V Brně a v Praze je koncentrace Závodských největší. V okolí Brna se jméno Závodský vyskytuje, v Brně se nachází ulice Závodského na paměť židenického konšela a písaře Matouše Závodského (1789-1872). V okolí Prahy nebo ve středních Čechách se jméno Závodský tradičně nevyskytuje.

Polský původ jména, jak by se někteří mohli domnívat, je velmi nepravděpodobný.

Lokality Lhotice a Lipník nad Bečvou jsou v dobré relaci s četností výskytu Závodských. Za předpokladu, že v historii neexistovala jiná dnes již zaniklá Závodí, lze usuzovat, že Závodí u Senožat, nebo snad i Závodí u Lipníku mohly by být místem nebo místy původu Závodských.

 
 
 
 

 

 


 

Závodí JablonecŽelezný Brod - Závodí okres Semily
leží na řece Jizeře v severních Čechách. Ve městě ani v širokém okolí se jméno Závodský nevyskytuje.
Závodí SemilyHáje nad Jizerou - Závodí okres Jablonec nad Nisou 
leží v severních Čechách na řece Jizeře mezi okresním městem Semily a Jilemnicí v Podkrkonoší. Ve městě ani v širokém okolí se jméno Závodský nevyskytuje.
Závodí LipnikLipník nad Bečvou - Závodí okres Přerov
leží na střední Moravě na řece Bečvě mezi Přerovem a Hranicemi na Moravě. Jméno Závodský se vyskytuje řidčeji v širokém okolí.
ZávodíZávodí okres Pelhřimov
leží na horním toku řeky Želivky. Nachází se přibližně na polovině cesty mezi Želivem a výjezdem Koberovice (exit 81, km 82) dálnice D1 Praha - Brno (cca 8 km západně od Humploce a 13 km severně od Pelhřimova). Jméno Závodský se vyskytuje odtud směrem východním až jižním.

 

erb

Žilina - Závodie - laskavostí Prof. RNDr. Dušana Závodského, CSc., meteorologa z Bratislavy, se dovídáme:
Polský voják za zásluhy v protitureckých válkách dostal od maďarského krále nižší šlechtický titul a dědinu při Žilině - Závodie (dnes součástí Žiliny).

K tomuto rodu náleží i Juraj Závodský, který v procesu s Čachtickou paní Alžbětou Báthoriovou (+1614) zastupuje žalující stranu jako tajemník palatina Thurza.

Závodí v Žilině


Které ze Závodí je pravé?

Prostor výskytu Závodských se táhne z Humpolecka jednak na střední a jižní Moravu (Třebíčsko), dále na Ostravsko, jednak pás přechází jižním rozhraním Čech a Moravy (Jihlavsko, Jindřichohradecko, Pelhřimovsko, Třešť, Dačice, Slavonice) a dále do Rakouska (Litschau), což je v korelaci se starou trasou Praha - Vídeň.
Jméno Závodský se vyskytuje na západním Slovensku (Žilina, Záhorie, Senica, Bratislava). Někteří z těchto Závodských (zejména kolem Senice) jsou potomky pobělohorských náboženských emigrantů z Moravy.

Providing that history does not indicate otherwise it can be presumed that the Zavodskys originated in the Zavodi near Lhotice or perhaps Zavodi near Lipnik nad Becvou. Both of these areas have about the same percentage of Zavodskys. Lhotice-Zavodi is situated on the ancient route from Prague to Vienna.

V Čechách existují oblasti, kde se naše příjmení buď vůbec nevyskytuje, nebo jen zcela ojediněle (jako důsledek migrace ve 20. století). Zejména to jsou západ, sever, východ a střed Čech. Proto lze téměř s jistotou vyloučit Beroun, Háje nad Jizerou a Železný Brod, neboť v těchto oblastech se toto příjmení nevyskytuje. V Brně a v Praze je koncentrace Závodských největší. V okolí Brna se jméno Závodský vyskytuje, v Brně se nachází ulice Závodského na paměť židenického konšela a písaře Matouše Závodského (1789-1872). V okolí Prahy nebo ve středních Čechách se jméno Závodský tradičně nevyskytuje.

Polský původ jména, jak by se někteří mohli domnívat, je velmi nepravděpodobný.

Lokality Lhotice a Lipník nad Bečvou jsou v dobré relaci s četností výskytu Závodských. Za předpokladu, že v historii neexistovala jiná dnes již zaniklá Závodí, lze usuzovat, že Závodí u Senožat, nebo snad i Závodí u Lipníku mohly by být místem nebo místy původu Závodských.

Je třeba uvést, že obě zmíněná Závodí leží při okraji četnosti výskytu jména Závodský. Závodí leží na staré trase cest z Prahy do Vídně, kolem níž jakoby byla tato jména rozptýlena.

 

contact me: jan.zavodsky@quick.cz

 

updated: 2002-12-01