Praha Prague Praga Prag
 
Dr. Franz Kafka
Na příkopě 12
Na příkopě 865; 12
Johannes Urzidil
* 3. 2. 1896 Praha   † 2. 11. 1970 Řím

… a učiň jen, aby na každém místě, kde jsem kdysi stanul, paprsek světla osvítil poutníkům stezku.

… und gib nur, daß an jener Stelle,
wo ich einst stand ein Schein des Lichts den Wandernden den Pfad erhelle.

Memorial tablet on building of former hight school where studied Johannes Urzidil, a friend of Franz Kafka.

Pamětní deska na budově bývalého gymnázia připomíná Jana Urzidila, přítele Franze Kafky, který zde studoval.

Gedenktafel am Gebäude des ehemaligen Gymnasiums, welches Johannes Urzidil, Kafkas Freund, besuchte.