Praha Prague Praga Prag

Dr. Franz Kafka

náhrobní kámen
sepulchral stone
Grabstein

Sepulchral stone of family Kafka there is no look over. Náhrobní kámen rodiny Kafkových nelze přehlédnout. Der Grabstein der Familie Kafka ist nicht zu übersehen.

In remembrance on sisters of eminent prague
Jewish writer, Franz Kafka,
perished during Nazi occupation
(nyní nazýváno holokaust)
in years 1942 - 1943
Gabriela Herrmannová nar. 22. 9. 1889
Valerie Polláková nar. 25. 9. 1890
Otilie Davidová nar. 29. 10. 1892

Na paměť sester významného pražského židovského spisovatele, Franze Kafky, zahynulých za nacistické okupace
(nyní nazýváno holokaust)
v letech 1942 - 1943
Gabriela Herrmannová nar. 22. 9. 1889
Valerie Polláková nar. 25. 9. 1890
Otilie Davidová nar. 29. 10. 1892

Zum Andenken an die Schwestern des bedeutenden prager jüdischen Schriftsteller, Franz Kafka,
die binnen der Nazi-Okupation
(derzeit Holocaust gennant)
in den Jahren 1942-1943 umkamen
Gabriela Herrmannová nar. 22. 9. 1889
Valerie Polláková nar. 25. 9. 1890
Otilie Davidová nar. 29. 10. 1892

Back

zpět