Praha Prague Praga Prag

Dr. Franz Kafka

Palác Goltz-Kinských
Palace Goltz-Kinsky
Palast Goltz-Kinsky

Staroměstské náměstí
606; 12

Palace Goltz-Kinsky Palác Goltz-Kinských Goltz-Kinsky-Palast
In the into the Old Town Square protube-ranting Palace Goltz-Kinky, the best Rococo building in Prague, was found german hight school in Prague that Kafka visited and where taken his school-leaving examination.

In this house Berta Suttnerová, born Kinská, secretary of Alfred Nobel and fondress of the world peace movement was born. She was honoured as the first woman to win the Nobel Prize of Peace, in 1905. Her nickname was "Peace Berta".

V zadním traktu do Staroměstského náměstí vysunutého Paláce Goltz-Kinských, nejkrásnější rokokové stavbě v Praze, se nacházelo gymnázium, které Kafka navštěvoval a kde maturoval.

V tomto paláci se narodila Berta S. F. von Suttner, rozená Kinská, sekretářka Alfreda Nobela a zakladatelka Světového mírového hnutí, za což se v roce 1905 jako první žena na světě stala nositelkou Nobelovy ceny míru.

In den Altstädter Ring ragt der Goltz-Kinky-Palast, der wohl schönste Rokokobau in Prag, in dessem Hinterhaus  sich das „deutschspra-chige“ Gymmnasium befand, das Kafka bis zur Matura (Abitur) besuchte.

In dem Palast wurde auch Berta S. F. von Suttner, geboren Kinská, Sekretärin von Alfred Nobel und Gründerin der Weltfiredensbe-wegung, geboren, die 1905 als erste Frau mit dem Nobel-Preis ausgezeichnet wurde.

průchod, passageway, Duchgang

Passageway into the retral tract of Palace Goltz-Kinsky.This Kafka passed through every day during his high school studies.

Průchod do zadního traktu paláce Goltz-Kinských. Franz Kafka jím  procházel každý den po dobu svých gymnaziálních studií.

Durchgang zu dem hinteren Trakt des Goltz-Kinky Palasts, duch den Kafka alltäglich binnen seiner Gymnasialzeit hinlaufte.

Back

zpět