Praha Prague Praga Prag

Dr. Franz Kafka


Palác Goltz-Kinských - jižní bok

Staroměstské náměstí 606; 12

Goltz-Kinský Palace
South facade
Palác Goltz-Kinských
jižní strana
Goltz-Kinský-Palast
Südseite
Franz Kafka father moved his shop into
the south side of palace at 1912.
V roce 1912 otec Kafka přestěhoval
svůj obchod na jižní stranu paláce.
In dem Südflügel des Palais' zog 1912
 das väterliche Geschäft ein.

Back

zpět