Praha Prague Praga Prag

Dr. Franz Kafka

Native House of Franz Kafka

U radnice 24; 3

Franz Kafka native house - corner U Rad-nice (24; 3) and Maiselova (in immediately proximity of the Old Town Square). This house established in 1902 build is standing on place of former house U věže (Tower House), where on July 3th, 1883 as first of six childern of haberdasher trader Herman Kafka (in czech = jackdaw) and his wife Julie. From the original burn-out house remained the portal only.
Rodný dům Franze Kafky - roh ulic U Rad-nice 24; 3 a Maiselovy (v bezpro-střední blízkosti Staroměstského náměstí). Tento r. 1902 postavený dům stojí na místě dřívěj-šího domu U věže, v němž se 3. července 1883 narodil Franz Kafka, známý pražský německý spisovatel židovského původu, jako prvé ze šesti dětí obchodníka s galan-terním zbožím Hermana a jeho ženy Julie. Z původního domu, který vyhořel, zachován pouze portál. Das Franz Kafka Geburtshaus - Eckhaus U Radnice (24; 3) und Maiselova (in unmitter-barer Nähe des Altstädter Rings). Dieses 1902 errichtete Haus steht anstelle des ehe-maligen Hauses U věže (Zum Turm), wo am 3. Juli 1883 als erstes von sechs Kinder des Galanteriewarenhändlers Hermann und seiner Frau Julia der berühmte Prager deutsche Schrifsteller jüdischer Herkunft, Franz Kafka (tschechisch Kafka = Dohle), geboren wurde. Vom Gebäude steht nur noch das Portal aus der Zeit Kafkas.
 

Tabula

This event remind that table
on the house corner.
Tuto událost připomíná na rohu domu umístěná pamětní busta. An dieses Ereignis erinnert die Gedenkbüste an der Hausecke.